zodiac signs according to numerology numerology astrology numerology love compatibility are life path numbers 7 and 4 compatible numerology compatibility with names numerology life numerology compatibility india free compatibility numerology test

 

Охранителни отряди

Schutzstaffel - SS

Schutzstaffel - SS в ранните години на NSDAP е организацията, грижеща се за личната сигурност на Адолф Хитлер. По-късно есесовците започват да изпълняват функцията на вътрешна полиция за NSDAP. Сред милитаристичните формирования на нацистите SS е с елитен статут. Пълен блясък тя придобива след като ръководството й се поема от Хайнрих Химлер. След овладяването на властта в Германия от нацистите SS се слива с немската полиция. Заради цвета на парадните си униформи представителите на Schutzstaffel са наричани още черноризци. Отряди от есесовци се грижат за стопанисването и охраната на концентрационните лагери и лагерите на смъртта. Преди и по време на Втората световна война членовете на SS извършват престъпления, отнели живота на милиони човешки същества.

 

Историята на SS

С постепенното прилагане на идеите на Рьом в ръководството на SA, кафявите ризи бавно, но сигурно, се превръщат в звено, което заплашва да стигне момент, когато няма да се подчинява на заповедите на Хитлер, а ще следва своя пряк лидер. Това не остава незабелязано от ръководителя на NSDAP и той се обгражда все повече и повече само от доверени свои хора. Именно от такива мъже през март 1923 г. възниква щабният караул - Stabswache, бдящ за сигурността на партийния лидер. Членовете му носят различни униформи от тези на SA - черни шапки-скиорки със сребърна емблема череп и лента на ръката със свастика с черен кант.

След няколко седмици Stabswache става Stosstrupp Adolf Hitler, командвана от Йозеф Берхтолд. Подчинените му са въоръжени с пистолети и гумени палки. Те взимат участие в неуспешния опит за преврат на 8 срещу 9 ноември 1923 г. (Бирения пуч). Последвалите забрани над SA и NSDAP пораждат криза за нацистите. Но Хитлер е освободен скоро от затвора и реорганизира партията си. Той обаче разбира, че SA е укрепила все повече независимостта си от партията. Лидерът отново търси опора в безусловно верни нацисти и през април 1925 г. поставя задача на боеца от Stosstrupp Юлиус Шрек да създаде нова лична гвардия, която малко след това получава името Schutzstaffel (SS - буквално означава "защитен ешелон"). На 21 септември 1925 г. с окръжно писмо #1 Шрек нарежда на всички местни организации на NSDAP да създадат SS (във всеки град с по 10 мъже, а в Берлин с 20).

По това време SS е в рамките на SA с отделен ръководител. Когато начело на кафявите ризи е Пфефер фон Заломон в SA влизат заначително количество членове на Freikorps (Freikorps - Доброволчески корпус), a през 1926 г. тогавашният водач на SS е Йозеф Берхтолд. Набирането в SS обаче следва по-стриктни изисквания (физика и "расова чистота") от тези на SA и есесовците са значително по-малко (1925 г. - 200 души). Хитлер скоро разбира, че истински може да разчита на SS и повдига престижа й като на конгреса на NSDAP във Ваймар през 1926 г. предава тържествено Кървавото знаме от пуча за съхранение на членовете й. С окръжно, носещо подписа на Хитлер, се определя независимостта на SS на партийно ниво.

SS започва да придобива истинския си елитен имидж едва след изтичането на службата на Берхтолд (1926-1927). През пролетта на 1927 г. ръководител на SS става Ерхард Хайден. Той забранява на есесовците намесата във въпроси от компетенцията на NSDAP и SA и концентрира работата си най-вече по вътрешния ред и дисциплина на SS.

На 6 януари 1929 г. Хитлер назначава за райхсфюрер на SS Хайнрих Химлер. Започва истинският възход на организацията, която по това време наброява едва 280 души. Методично се набират нови есесовци и SS значително нараства:

 • Май 1929 - 660 души;
 • Декември 1930 - 2,727;
 • Декември 1931 - 14,964;
 • Юни 1932 - 30,000;
 • Май 1933 - 52,000.

В SS през 1929 г. влизат и много мъже с благородно потекло. Сред тях са: Ерих фон дем Бах-Целевски, Фридрих Карл барон фон Еберщайн, граф Волф Хайнрих фон Хелдорф, Удо фон Войрш. Включени са и офицери от Freikorps като Фридрих Вилхелм Крюгер, Лудвиг фон Люцов, Карл Волф, д-р Карл Оберг. Есесовците се разпределят по примера на райхсвера на щурм, щурмбан и щандарт. Увеличаването на състава на SS съвсем естествено буди тревоги у SA и ръководството й всячески се опитва да запази надмощието си като организация майка, но Хитлер скоро прави зависимостта на SS от SA само формална, забранявайки на командирите на SA да дават заповеди на есесовците.

Химлер_SS

Приложена е и нова структура на групите. Най-малко звено е Schar (шар - 8 мъже с ръководител шарфюрер). Три шара образуват Trupp (труп), три трупа - един Sturm (щурм - 70-120 души с командир оберщурмфюрер), а три щурма - един Sturmbann (щурмбан - 250-600 души с щурмбанфюрер). Следващата единица е от три или четири щурмбана и се нарича Standarte (щандарт (полк) - 1000-3000 души с щандартенфюрер). Няколко щандарта образуват Untergruppe (унтергрупа), по-късно преименувана на Abschnitt. Тази единица съответства на дивизията и се води от групенфюрер. От втората половина на 1930 г. ръководството на SS получава правото да привлича членове от редиците и на SA. На 7 ноември 1930 г. Хитлер дава разпореждането, определящо дейността на SS: "Най-близката задача на SS е обучението на полицейска служба вътре в партията".

Ръководството на берлинската SS поема офицерът от Freikorps Курт Далюге, спечелил си престиж в битката със силезийските въстаници в подножието на планината Света Анна през май 1921 г. Именно Далюге потушава през 1930 г. опита за бунт срещу Хитлер на SA-групенфюрера "Ост" Щенес. За пореден път SS доказва, че Адолф Хитлер може да разчита на нея, и Фюрерът изрича словата, станали мото на есесовците: "Честта на есесовеца е неговата вярност".

Важно събитие в историята на SS е създаването вътре в нея на Служба за сигурност (Sicherheitsdienst - SD), която се занимава с разузнаване. Основна движеща фигура за SD е привлеченият през 1931 г. Райнхард Хайдрих.

През 1931 г. Химлер се обръща за помощ към Рихард Валтер Даре за създаването на Управление по расовите въпроси (Rassenamt). Двамата имат идеята за създаването на ново елитно съсловие със селски корени. Това е в съгласие с мирогледа на NSDAP, която гледа на немското селячество като на най-стойностния източник на индивиди от арийската раса.

След участието на SS в Нощта на дългите ножове, Хитлер на 20 юли 1934 г. официално обявява организацията на есесовците за напълно независима от SA и за самостоятелно звено на NSDAP.

През септември 1939 г. се създава RSHA под ръководството на Хайдрих. Следващия месец са оформени SS-дивизиите Das Reich и Totenkopf.

Членовете на SS

Когато Хитлер идва на власт в Германия, в SS започват да постъпват младежи с аристократичен произход - херцог фон Хохенцолерн-Емден, граф фон Шуленбург, граф фон Рьодерн, графовете Щрахвиц, барон фон Голц, фон Планиц, фон Койдел, фон Алвенслебен, фон Подбелски, фон Тройенфелд, фон Натузиус. И по-рано сред есесовците има представители на "синята кръв", но за чувSS_документ_на_Heinz_Muellrickствителен наплив от аристократи в редиците на черноризците може да се говори след януари 1933 г.

Процентно участието на аристократите в SS за 1938 г. изглежда така:

 • 19% от SS-обергрупенфюрерите;
 • 10% от SS-групенфюрерите;
 • 15% от SS-бригадефюрерите;
 • 9% от SS-оберфюрерите и SS-щандартенфюрерите.

Голям брой от служещите в SS са от градските бюргерски среди. От тях завършилите право и изобщо имащите висше образование се включват в отделни специални служби като SD. С такъв произход са Валтер Шеленберг, Франц Зикс и Ото Олендорф.

Типични SS-кадри са и бившите армейски офицери - Хайдрих е бил офицер в Кралската флота, Феликс Щайнер е майор от райхсвера, а Зеп Дитрих е бивш подофицер.

На по-важните функционери от NSDAP в SS се дава най-високия чин- обергрупенфюрер. Такива са: Мартин Борман (шеф на партийната канцелария), Йоахим фон Рибентроп (министър на външните работи), Ханс Ламерс (шеф на Райхсканцлерството), Ото Дитрих (правителствен пресаташе на Райха) Артур Зайс-Инкварт (райхскомисар по въпросите по окупираните холандски земи), Франц Ксавер Шварц (ковчежник на NSDAP), Макс Аман (ръководител на пресотдела на NSDAP), Филип Боулер (шеф на канцеларията на Фюрера на NSDAP), Валтер Бух (ръководител на върховния съд на NSDAP). Дадената им титла обаче е само почетна и не дава никаква власт на носителя й, освен правото да носи престижната черна униформа.

Членовете на Allgemeine-SS (Oбщи-SS) остават в нея до навършване на 50 години, като периодично минават физически тестове, държат изпити по военни умения и слушат политически лекции. Сребристия знак V в горната част на десния ръкав сигнализира, че притежателя на черната униформа е от т.нар. Alte Kaempfer (стари бойци) - които са в NSDAP още преди тя да вземе властта. В Allgemeine-SS се приемат много мъже с високо положение в държавната и икономическата администрация, а също и в NSDAP. През 1939 г. това звено на SS наброява 250,000 души и е основното ядро, от което се оформят по-късно отрядите на разположение (SS-Verfügungstruppen), дали началото на Waffen-SS, и на отрядите охраняващи концлагерите (SS-Totenkopfverbände - отряди Мъртвешка глава, а по-рано носещи името SS-Wachtverbände).

Средствата за SS

SS_на_парадТук е мястото да отбележим, че SS са добре екипирани и облечени. Всичко това струва много пари, а броя на членовете й постоянно нараства. Средства за подопечните си Химлер намира от средите, които най-много са заинтересовани да има силна и мощна единица, която да се справя с безредиците - промишлените магнати и банкерите. 1934 г. се създава клуб с името "Приятелски кръг на райхсфюрера на SS" (със секретар SS-хауптщурмфюрер Фриц Кранефус). В него се включват представители на Райхсбанката, Дрезденската банка, петролни фирми (немско-американското дружество "Петролум"), корабните линии Хамбург-Америка, заводите "ИГ-Фарбен", "Сименс-Шукерт", "Райнметал-Борсиг" и държавните заводи АГ "Херман Гьоринг". Като конкретни имена могат да бъдат посочени - д-р Рудолф Бингел (генерален директор на "Сименс-Шукерт"), SS-обергрупенфюрер д-р Хайнрих Бютефиш (от управата на "ИГ-Фарбениндустри, директор на "Лойна-Верке"), д-р Фридрих Флик (генерален директор на Средногерманските стоманолеярни заводи), д-р Карл Ритер фон Халт (член на управта на Райхсбанката), SS-групенфюрер д-р Франц Хайлер (държавен подсекретар в Министерството на икономиката на Райха), Карл Линдеман (председател на надзорния съвет на Севернонемското дружество "Лойд"), SS-щандартенфюрер проф. д-р Емил Хайер (член на управата на Дрезденската банка), д-р Алфред Олшер (член на управата на Обединено промишлено акционерно дружество), SS-щурмбанфюрер д-р Карл Раше (член на управата на Дрезденската банка), SS-бригадефюрер Ото Щайнбрюк (зам.директор на надзорния съвет на Обединените стоманолеярни заводи).

В началото кръгът се събира няколко пъти годишно, а по-късно веднъж месечно. Химлер се опитва да привлече за SS всякакви влиятелни личности и именно за тази цел създава поста с формални функции Ehrenführer (почетен водач). Той раздава своите гръмки титли, с които върви и правото да се носи черната униформа.

Друг начин на финансиране на SS е превеждането на парични средства в касите на ведомството "Verwaltungsamt SS" oт т.нар. "подкрепящи членове". Със съгласието на Хитлер Химлер изгражда SS-икономическа империя, контролираща множетсво предприятия.

SS и полицията

След поражението в Първата световна война на Германия във военно отношение са наложени тежки ограничения. Същото важи и за полицейските й сили, но те разполагат с много повече възможности за заобикаляне на клаузите от мирните договори. Полицията във Ваймарската република е с доста раздут състав. Тя напомня много повече на армия отколкото на полиция - 150,000 души. Овладяването й означава много власт. Точно към това се стреми Химлер и неговата SS. Пръв противник в това отношение на райхсфюрера е министърът на вътрешните работи Фрик, но на 17 юни 1936 г. Хитлер издава декрет, с който назначава Хайнрих Химлер за шеф на германската полиция в Министерството на вътрешните работи.

На 26 юни 1936 г. Химлер предвижда да въведе следните промени в полицията:

 • Ordnungspolizei - OrPo - полицията по реда да бъде с шеф SS-групенфюрер Курт Далюге. Той ръководи и Schutzpolizei - SchuPo - охранителна полиция, жандармерията и общинската полиция (Gemeindepolizei);

 • Sicherheitspolizei - SiPo - полиция по сигурността да се води от SS-групенфюрер Райнхард Хайдрих, водещ подразделенията на GESTAPO и Kriminalpolizei - KriPo - криминалната полиция;

 • Reichssicherheitsdienst - RSD - Служба за сигурност на Райха, създадена още през 1933 г. и занимаваща се със задачи по охраната на Фюрера, членовете на кабинета и важните личности на посещение в страната, се поема от генерала от полицията с ранг SS-бригадефюрер Ратенхубер. RSD е в разпореждането на шефа на Райхсканцлерството - министър Ханс Ламерс;

 • За личната охрана на Адолф Хитлер се грижат специален екип SS-Begleitkommando и офицерите от SS-Leibstandarte Adolf Hitler. До Фюрера винаги са SS-адютантите Ото Гюнше и Ханс Юнге.

На празника на полицията на 16 януари 1937 г. Химлер издава нареждане към работещите в OrPo за задължителното носене на руническите знаци на SS.

 
 

Училища SS

Първите специални школи на SS са създадени през 1933 г. Nazionalpolitische Erziehungsanstalten или накратко NAPOLA се ръководят от SS офицери. Приемът на младежи в тях се осъществява на базата на расови признаци (ръст не по-малко от 174 см.). 10-18-годишните момчета са осигурени с интернат и униформи. Тези специализирани училища през 1943 г. са 37 (4 от тях девически). Основната задача на NAPOLA е подготовката на ръководни кадри за SS, SA и RAD. Най-често срещания портрет в училищата е този на сочения за пример Райнхард Хайдрих. Всеки есесовец трябва да има спортно свидетелство за физическите си способности (задължителни са дисциплините - плуване бягане, скок на дължина или височина и тласкане на гюле или мятане на копие). Кандидатите за SS трябва в детайли да познават програмните принципи на NSDAP. Своите първи униформи 18-годишните кандидат-членове на SS получават на годишнините от опита за преврат от 9 ноември 1923 г. Следващата важна дата в приобщаването им в Черния орден е 30 януари, когато се празнува идването на власт на Хитлер - младите получават временните си документи от SS. На 20 април, рождения ден на фюрера, им се дават ревери за яката и постоянна легитимация и се полага клетвата:

 

Кълна се на Адолф Хитлер, като вожд и канцлер на Немския райх, във вярност и мъжество. Вричам се на теб и провъзгласените от теб ръководители в послушание до смърт. Бог да ми е на помощ!

 
Ето и клетвата на висшите ръководители на SS:
 

Като SS-групенфюрер се задължавам с всички сили да преследвам целта в SS да бъдат приемани единствено хора, които без оглед заслугите на родителите или предците си изцяло се подчиняват на поставените им високи изисквания. Ще следвам тази цел, дори това да означава да отхвърля синовете и дъщерите си или други членове на моя род. Задължавам се освен това да следя всяка година една четвърт от кандидатите за SS да бъдат хора, които не са синове на есесовци. Кълна се да живея в съответствие със задължеитео за вярност към нашия фюрер, Адолф Хитлер, и към честта на моите предци. Бог да ми е на помощ!

 

Всеки есесовец е длъжен до навършването на 30 години да създаде семейство. Бракът му трябва да отговаря на изисквания отбелязани в 1931 г. от райхсфюрера. Есесовецът и годеницата му попълват специален въпросник, съставен от управлението RuSHA, и преминават за медицински преглед през санитарната служба на SS. При положителни резултати се дава разрешение за сключването на брака и в RuSHA младите се вписват в родова книга (Sippenbuch).

Новороденото в SS се кръщава пред портрета на Адолф Хитлер, книгата му Mein Kampf и свастика, а есесовец произнася думите:

 

Да вярваме в Бога и в мисията на нашата немска кръв, която израства вечно млада от немската земя. Да вярваме в народа, в който тече тази кръв, и във фюрера, изпратен ни от Бога.

 

След тригодишна служба като ръковдители есесовците получават сребърни пръстени с череп, а най-силно изявилите се от тях и специален почетен меч.

SS и историята

Патрони за есесовците от древността на германския народ са императорите Хайнрих I и Фридрих Барбароса. Главно седалище на SS е реставрираният (с кредит от 3 милиона марки от Дрезденската банка) по нареждане на Химлер замък Вевелсбург до град Падерборн. В курортни бази са превърнати други възстановени замъци - Байериш Цел, Ойленбург и Зипенхаус в Данциг (Гданск).

За изграждането на SS Химлер се ползва и от примера на Игнаций Лойола и неговия Йезуитски орден. Това особено важи за принципа на пълно послушание.

SS в историята

В Черния орден на Химлер сляпо се прилагат идеите на нацизма. В особена сила това важи за расистките постулати на националсоциалистическото движение. С фанатизъм есесовците се включват в унищожението на "низшите" раси. SS играе ръководна роля в изтреблението на милиони славяни и евреи. Концлагерите и лагерите на смъртта се ръководят от тази организация. Членовете й са сред извършителите на най-тежките престъпления през Вторатат световна война. SS е един от многото идеални примери на Третия райх, разкриващи как кошмарите на болното човешко съзнание могат да се превърнат в смразяваща реалност.

На Нюрнбергския процес Международният военен трибунал осъжда SS. Организацията е обявена за виновна в преследването и унищожаването на евреи, в бруталност и убиства в концентрационните лагери, в зверства в управлението на окупираните територии, в развиването на програмата за робски труд и в малтретирането и избиването на военнопленници. Всички членове на организацията са обявени за военнопрестъпници, участвали в планирането на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната.

 
 
Структура на SS
Reichssicherheitsdienst - RSD
SS-Begleit-Kommando
Germanische SS
Униформата на SS
Българските SS
Тибет и SS

Waffen-SS имена на бойни части и почетни названия