are life path numbers 7 and 4 compatible numerology compatibility numbers for marriage numerology 9 compatibility with 7 numerology compatibility for business name numerology compatibility test numerology in telugu youtube what life path number am i numerology compatibility india

 

SS-Begleit-Kommando

 

 
Tекст: Marcus Wendel

SS-Begleit-Kommando (или още SS-Begleitkommando des Fuehrer) се появява на бял свят на 29 февруари 1932 г. В състава на групата влизат осем мъже, одобрени лично от Хитлер. Тази единица на SS както личи от самото й име се занимава с охраната и сигурността на Фюрера. Групата си сътрудничи с другите единици и организации като в мирно време тя най-често работи съвместно с полицията, а във време на война с Führer-Begleit-Batallion (армията).

Първите осем мъже от единицата са: Франц Шедле, Бруно Геше, Ерих Кемпка, Аугуст Кьорбер, Адолф Дир, Курт Гилдиш, Вили Херцбергер и Бодо Гелценлойхтер.

 
 
Командири:
Бодо Гелценлойхтер (29 Feb 1932 - ?)
SS-щурмхауптфюрер Вили Херцбергер (? - 11 април 1933)
SS-щурмфюрер Курт Гилдиш (11 април 1933 - 15 юни 1934)
SS-оберщурмфюрер Бруно Геше (15 юни 1934 - ? януари 1945)
SS-унтерщурмфюрер Франц Шедле (? януари 1945 - 8 май 1945)