numerology love compatibility numbers astrology scorpio august chinese zodiac compatibility love test numerology in hindi language horoscope numerology life path year numerology compatibility numbers for marriage numerology in telugu youtube

 

Служба за сигурност на Райха

Reichssicherheitsdienst - RSD

Службата за сигурност на Райха се занимава със задачи по охраната на Фюрера, членовете на кабинета и важните личности на посещение в страната.

 
Текст: Marcus Wendel
 

Reichssicherheitsdienst е основана на 15 март 1933 г. като Führerschutzkommando (или още Kommando z.b.V. и RFSS Kommando z.b.V.). На 1 август 1935 г. сменя името си на RSD. Организацията отговаря за сигурността на Адолф Хитлер, а по-късно и за останалите лидери на Третия райх.

RSD върши работата си предимно в Бавария и е особено дейна във времената на вътрешни борби в нацисткото движение. Повечето работещи в нея са бивши офицери от криминалната полиция в Бавария. Извън този район сигурността на Фюрера се поема от SS-Begleit-Kommando. Според Хайнрих Химлер членовете на RSD трябва да бъдат "проверени и надеждни националсоциалисти, а освен това отлични и благонадеждни полицаи, крайно съвестни в изпълнението на дълга си, с добри обноски и физическа ловкост".

Както вече се спомена RSD се занимава с лична охрана, от което произтичат и останалите й задължения - разследване на планове за покушения, наблюдение на места, които предстоят да бъдат посетени от охраняваната личност, и проверката на сгради и персонала в тях. RSD може да изисква съдействие от други организации, например от полицията в даден град, ангажирана със сигурността на Хитлер.

По време на войната OKW (Върховното командване на Вермахта) обявява, че представителите на RSD, пазещи Хитлер, са представители на Вермахта и им се дава статут на военни полицаи, правото да изискват помощ от редовната армия, да влизат в която и да било военна сграда и да носят униформите, на който и да било клон и т.н.

Представителите на организацията дават клетва на 9 ноември във Фелдхернхале в Мюнхен на Химлер в присъствието на Хитлер. До 1936 г. правят това с клетвата на Вермахта, а от там насетне с клетвата за вярност на SS. Тази промяна се прави въпреки факта, че не всички членове на RSD са част от SS или NSDAP. От 1 май 1937 г. обаче всички от RSD стават членове на SS. От 1936 г. само годните за членство в SS се допускат до работа в RSD.

 
 
Командир:
SS-щандартенфюрер Йохан Ратенхубер (15 май 1933 - 8 май 1945)