astrology and numerology in telugu zodiac signs compatibility for aquarius numerology in telugu youtube numerology love compatibility numbers astrology scorpio august horoscope match for marriage software free numerology compatibility by name free compatibility numerology test

 

Germanische SS

 

 
Tекст: Marcus Wendel
 

Germanische SS са организации, инспирирани от SS и основани в окупираните от Германия "германски страни" - Белгия, Холандия, Норвегия и Дания. Те представляват нагледен пример за пангерманските виждания на много от лидерите на SS и най-вече на Хайнрих Химлер.

Създадени с идеята да бъдат ръководени от нацистките лидери на съответната страна, на практика организациите се намират под пълния контрол на немската SS.

Germanische SS са елитни политически образувания, които трябва да подкрепят местната полиция и да водят борба със съпротивата.

Има планове такава организация да бъде създадена и в неутрална Швейцария. Франц Рийдвег получава нареждания през 1944 г. да основе Schweizer Sportbund (SS - Швейцарски спортен съюз), но краят на войната предотвратява това.

 
 

Белгия

Algemeene SS Vlaanderen (или още Algemeene SchutScharen Vlaandren, Vlaamsche SS и SS-Vlaanderen) е основана през септември 1940 г. За разлика от SS-формациите в Норвегия и Холандия тази организация не е част от местна нацистка партия, а отделна единица, въпреки че през май 1944 г., няколко месеца преди да прекрати съществуването си, се слива с DeVlag (Deutsch-Vlaemische Arbeitsgemeinschaft или Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap).

Членовете навършили 35 години са прехвърлени през август 1942 г. от Algemeene SS Vlaanderen в новооснованата SS-Militie. Последната променя името си на Vlaanderen-Korps през август 1942 г. За нея се знае твърде малко, като се смята, че е била използвана за резервна формация.

Октомври 1942 г. Algemeene SS Vlaanderen се преименива на Germaansche SS Vlaanderen.

Сътрудници на Germaansche SS Vlaanderen основават и Beschermende Leben (BL), организация подобна на немската Fördernde Mitglieder (FM - Привърженици на SS, плащащи месечна вноска за частта).

Командири:

Rene Lagrou (септември 1940 - февруари 1941)
J. E. de Langhe (февруари 1941 - ?)
Jef Francois (? - ?)

 
 

Холандия

Nederlandsche-SS е основана на 11 септември 1940 г. Представлява част от националсоциалистическото движение на Антон Мусерт (Anton Mussert). Мусерт няма интерес от подобна организация, но е принуден от райхскомисаря д-р Артур Зайс-Инкварт да я създаде.

Повечето от оригиналните й членове (като ръководителя й J. H. Feldmeijer) идват от Mussert-Garde, бодигардите на Мусерт. По-голямата част от тях се включват във Waffen-SS.

На 1 ноември 1942 г. Nederlandsche-SS става Germaansche-SS.

Изисквания за членство:

  • Възраст 18-35 години;
  • Доказан арийски произход от 1800 г. (за офицери от 1750 г.);
  • Височина минимум 1,75 м.

1941 г. поддръжници на Germaansche-SS за Холандия основават Instituut der Begunstigende Leben der Germaansche SS in Nederland (BL) - копие на Fördernde Mitglieder с 4000 членове през 1944 г.

Командир:

J. H. Feldmeijer (16 септември 1940 - 22 февруари 1945)

Брой членове:

март 1941 600
май 1942 750
май 1945 6.127
 
 

Норвегия

germanske_ss_norgeNorges SS е основана на 21 май 1941 г., въпреки яростната съпротива на Видкун Куислинг, като част от неговата нацистка организация Nasjonal Samling. Куислинг няма контрол над формацията.

На 21 юли 1942 г. Norges SS сменя името си на Germanske SS Norge (GSSN).

И тук се появява аналог на FM - Stоеttende Medlemmer (SM) с 3422 членове на 30 септември 1944 г.

Много от предстваителите на Germanske SS Norge (GSSN) се бият на Източния фронт в единици като Freiwilligen Legion Norwegen и SS-Panzergrenadier Norge на SS Freiwilligen-Panzergrenadier Division Nordland. Изградена е и рота само от членове на GSSN - единствената формация на Germanic SS ползвана на фронтовата линия.

Лидерът на GSSN служи и като щабфюрер на SS-Oberabschnitt Nord.

Командири:

Jonas Lie (май 1941 - януари 1945)
Sverre Riisn?s (януари 1945 - май 1945)

Брой членове:

май 1943 931
ноември 1943 1.137
януари 1944 1.216
декември 1944 1.285
 
 

Дания

Germansk Korps е основана на 2 февруари 1943 г., но не се събира до месец юли. Не е част от местната нацистка партия (Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti - DNSAP). Декември 1943 г. поглъща Landstormen, милицията на нацистката партия Nya Danmark. Преименува се на Schalburg-Korps в чест на датския герой нацист Кристиан Фредерик Фон Шалбург (бивш командир на Freikorps Denmark), за да се избегнат обърквания с III SS Panzerkorps (Germanisches).

Много от членовете на Schalburg-Korps се прехвърлят в новооснованата SS-Uddannelsesbatallion Sjаеlland (или SS-Ausbildungs-Bataillon Schalburg), командвана от SS-щурмбанфюрер Poul Neergaard-Jacobsen и по-късно от SS-оберщурмфюрер Egill Poulsen. Последната организация променя името си на SS-Vagtbatallion Sjаеlland (SS-Wach-Bataillon Sjаеlland) в началото на 1945 г.

Командири:

Knud Bоеrge Martinsen (? февруари 1943 - ? февруари 1945)
Madsen (? февруари 1945 - ? 1945)