astrological sign chart compatibility here are chinese astrological sign november numerology compatibility for business zodiac signs according to numerology free numerology compatibility by name numerology of

 

Училища "Адолф Хитлер"

 

Tекст: Marcus Wendel

Училищата "Адолф Хитлер" се появяват като отзвук на нарастващото влияние на SS над Nationalpolitische Erziehungsanstalten (националполитическите възпитателни институции) и споразумение от януари 1937 г. между Роберт Лай (ръководителя на DAF - немския работнически фронт) и Балдур Фон Ширах. Първото такова учебно заведение е открито през април 1937 г. в Крьосинзее.

Планува се създаването на училище (само за момчета) във всеки гау (административна териториална единица), но на практика това не е постигнато, защото извън границите на Германия врати отварят само две училища - в Белгия и в Бьомен-Мерен. Със създаването на училищата "Адолф Хитлер" се цели изграждането на центрове за подготовка на бъдещите лидери на Третия райх. Тези от тях, които успеят да минат първия етап на подбор, по-късно биват изпращани в Gebietsführerschule (друг вид училище за ръководители), където да бъдат окончателно отсеяни най-добрите възпитаници.

Ръководител:

д-р Курт Петер

Списък на училищата:
 
Blankenhain
Heulosberg
Sonthofen
Chiemsee
Iglau (Böhmen-Mähren)
Tilsit
Feste Sonnenstein
Jenkau
Walbröl
Frankenthal
Koblenz
Wartha
Frankfurt
Krössinsee
Weimar
Godesberg (Belgium)
Köningswinter
Vogelsang
Heiligendamm
Landstuhl
Hesselberg
Platten