numerology number compatibility calculator numerology in hindi language here free compatibility numerology test horoscope matching for marriage only by name chinese astrology dragon of earth astrological sign numerology love compatibility numbers

 

Скамейката на подсъдимите от Нюрнбергския процес

след 1945

     
1946  
  22 март Вернер фон Бломберг умира в Нюрнберг в американски военен лазарет.
16 октомври Екзекуции на нацистки военнопрестъпници в Нюрнберг. Херман Гьоринг се самоубива час преди те да започнат.