name love compatibility numerology numerology life path six press what life path number am i zodiac signs according to numerology chinese zodiac dragon compatibility with horse astrology and numerology in telugu free numerology compatibility by name

 

Националсоциалистически моторизиран корпус

Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps - NSKK

 

NSKK е специална моторизирана организация към Националсоциалистическата немска работническа партия (NSDAP). В качеството си на парамилитаристична формация тя се занимава с предвоенната подготовка на наборниците за армейските моторизирани и бронирани части. На нея се гледа като на клон от нацистката партия.

 
(с материали на Marcus Wendel)

 

NSKKИсторията на Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK) започва на 1 април 1930 г., когато по заповед на Мартин Борман е основан Nationalsozialistisches Automobil Korps (NSAK). Цели се организирането на всички членове на NSDAP, притежаващи автомобил или мотоциклет, в единна национална единица. До тогава (от 1928 г.) с тази задача се занимава SturmAbteilung (SA), но организацията в създадените от нея Kraftfahrstaffeln е слаба.

Когато NSAK става факт, Kraftfahrstaffeln не се прехвърлят в новата организация, а се реорганизират като Motor-SA. Членовете на Motor-SA автоматично стават членове на NSAK. Всички командири в NSAK са офицери от SA, но повечето от обикновените членове на организацията не са от Щурмовата част.

Командващ на NSAK става Адолф Хюнлайн и предлага новото име NSKK, което е прието от лидера на SA Ернст Рьом, по това време реорганизиращ Щурмовата част.

През септември 1933 г. NSKK се налага над всички мотоклубове в страната и увеличава броя на членовете си на 350,000.

Когато през март 1938 г. Австрия става част от Германия, членовете надхвърлят цифрата 500,000.

 
NSKK_емблема
 

На 27 януари 1939 г. на NSKK е възложено обучението на шофьорите за армията в моторните спортни училища на организацията. Когато започва войната, NSKK осигурява транспорт за строителството на защитната линия Зигфрид (по западната граница), спомага за контрола на трафика и преселването на германци от териториите под съветско влияние (в сътрудничество с SchutzStaffel (SS) в NSKK Kommando Volksdeutsche Mittelstelle), извършва предвоенна и военна подготовка, подпомага с транспорт въоръжените сили и т.н.

Когато през юни 1942 г. Адолф Хюнлайн умира, мястото му заема NSKK-обергрупенфюрер Ервин Краус.

 
 

Структура:

NSKK-Korpsführung
|
Motorobergruppen
(няколко Motorgruppen или Motorbrigaden)
|
Motorgruppe
(3-5 Motorbrigaden)
|
Motorbrigade
(3-5 Motorstandarten)
|
Motorstandarte
(3-5 Motorstaffeln)
|
Motorstaffel
(3-10 Motorstuеrme)
|
Motorsturm
(3-4 Motortrupps)
|
Motortrupp
(3-4 Motorscharen)
|
Motorschar
(8-16 мъже)