chinese astrological sign november name press numerology in hindi language astrological sign chart compatibility are life path numbers 7 and 4 compatible numerology in telugu youtube press

 

Кабинетът

кабинетът

 

1933 г.: Новият канцлер на Германия и кабинетът му: (отляво надясно) Валтер Функ, Ханс Хайнрих Ламерс, Валтер Даре, Франц Зелдте, Франц Гюртнер, Йозеф Гьобелс, неразпознат, Хитлер, Херман Гьоринг, неразпознат, Вернер фон Бломберг, Вилхелм Фрик, Константин Фрайхер фон Нойрат, Хялмар Шахт, Шверин фон Крозиг, Йоханес Попитц (пруски финансов министър), Франц фон Папен, Ото Майснер (шеф на канцеларията на Райха).
 
 • Фюрер и райхсканцлер (Führer und Reichskanzler)
  Адолф Хитлер (1934-1945)
  Карл Дьониц (1945)

 • Канцлер (Kanzler)
  Адолф Хитлер (1933-1945)
  Йозеф Гьобелс (1945)(1)
 • Вицеканцлер (Vizekanzler)
  Франц фон Папен (1933-1934)
 • Министерство на труда (Reichsarbeitsminister)
  Франц Зелдте (1933-1945)
  Теодор Хупфауер (1945)(1)
 • Външно министерство (Reichsaussenminister)
  Константин фон Нойрат (1932-1938)
  Йоахим фон Рибентроп (1938-1945)
  Артур Зайс-Инкварт (1945)(1)
 • Министерство на финансите (Reichsfinanzminister)
  Лутц Шверин фон Крозиг (1933-1945)
 • Министерство на правосъдието (Reichsjustizminister)
  Франц Гюртнер (1933-1941)
  Франц Шлегелбергер (1941-1942)
  Ото Тирах (1942-1945)
 • Министерство на вътрешните работи (Reichsminister des Innern)
  Вилхелм Фрик (1933-1943)
  Хайнрих Химлер (1943-1945)
  Паул Гислер (1945)(1)
 • Министерство по въоръжението и мунициите (Reichsminister für Bewaffnung und Munition)
  Фриц Тод (1940-1942)
  Алберт Шпеер (1942-1945)
  Карл Заур (1945)(1)
 • Министерство на окупираните източни територии (Reichsminister für die besetzten Ostgebiete)
  Алфред Розенберг (1941-1945)
 • Министерство на религиозните въпроси (Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten)
  Ханс Керл (1935-1941)
  Херман Мус (1941-1945)
 • Министерство на изхранването и селското стопанство (Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft)
  Алфред Хугенберг (1933)
  Валтер Даре (1933-1943)
  Херберт Баке (1943-1945)
 • Министерство на въздухоплаването (Reichsminister für Luftfahrt)
  Херман Гьоринг (1933-1945)
 • Министерство за обществена просвета и пропаганда (Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda)
  Йозеф Гьобелс (1933-1945)
  Вернер Науман (1945)(1)
 • Министерство на науката, образованието и културата (Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung)
  Бернхард Руст (1934-1945)
 • Министерство на пощите и комуникациите (Reichsverkehrs- und Reichspostminister)
  Паул Фрайхер фон Елтц-Рюбенах (1933-1937)
  Вилхелм Онезорге (1937-1945)
 • Министерство на отбраната (Reichswehrminister)
  Вернер фон Бломберг (1933-1938)
  Карл Дьониц (1945)(1)
 • Министерство на икономиката (Reichswirtschaftsminister)
  Алфред Хугенберг (1933)
  Карл Шмит (1933)
  Хялмар Шахт (1933-1937)
  Валтер Функ (1937-1945)
 • Върховен съд
  Ханс Хайнрих Ламерс (1933-1945)
 

1. Посочени в завещанието на Адолф Хитлер, но наследникът му Карл Дьониц избира нов кабинет и тези хора никога не заемат отредените им постове.