mobile tracker android app cell phone tracker mobile9 click here please click for source software to track text messages for free

 

Общество "Туле"

 

Националистичен кръг в Мюнхен през ранните години след Първата световна война, инспирирал DAP.

 
Емблема_Туле

Фрейхер Рудолф фон Зеботендорф (1875-1945) през ноември 1918 г. в Мюнхен основава обществото Туле. Това формирование с характер на ложа е прикриваща организация на пангермански, патриотични, фьолкиш (националистични; шовинистични) съюзи. Първоначално името на обществото е "Studiengruppe für germanisches Altertum". Зад твърдението, че се занимават с изследването на старогерманска литература, членовете на Туле крият истинското си лице. В идеите на организацията са съчетани националистични предвоенни традиции от пангерманистичните кръгове с окултно-езически расистки схващания, които намират израз най-вече в антирепубликанска и антисемитска пропаганда. Централата на Туле се помещава в Мюнхен в хотела "Четири годишни времена" на братята Валтершпил.

Туле-общество разполага със собствен вестник "Münchener Beobachter" (Мюнхенски наблюдател), който от август 1919 г. излиза под името "Völkischer Beobachter".

Предисторията на Туле е свързана с основания през 1912 г. по масонмски модел Германски орден и съюза Чук (и двете формирования са във връзка с шовинистичния Пангермански съюз). Самото общество в най-добрите си времена наброява 1500 членове (из цяла Бавария, а в Мюнхен 250 души). В социално отношение хората в обществото са журналисти, поети, професори и военни. Сред тях са бъдещи ръководни представители на NSDAP като Рудолф Хес, Алфред Розенберг, Готфрид Федер, Макс Аман, Ханс Франк и Дитрих Екарт. От кандидатите за постъпване Туле иска удостоверение за "арийски" произход до трето коляно. Емблемата на организацията е пречупен кръст с меч, а мотото й гласи: "Gedenke, daß Du ein Deutscher bist. Halte dein Blut rein!" (Помни, че си германец. Пази кръвта си чиста!)

В качеството си на крайнодесен таен съюз, който разполага с връзки във влиятелните кръгове от баварското общество, Туле подготвя планове за преврат и подкрепя антиреволюционно настроените групи. Обществото насърчава и изграждането на Немската работническа партия (DAP). По време на революцията от 1918/19 г. Туле създава милитаристичен Боен съюз, който заедно с Freikorps (Доброволческия корпус на фон Еп) взима участие в свалянето на Баварската съветска република. Членовете на Туле решават да убият Курт Айснер, лидер на Баварската комунистическа революция, но са изпреварени на дело от Антон граф Арко-Валей, млад офицер с еврейски произход, отхвърлен от членство в обществото. Арко, решен да засрами отритналите го с "пример на смелост", убива Айснер през февруари 1919 г.

Много от членовета на Туле се сближават с Антон Дрекслер, работещ в мюнхенския жп-парк, за да им служи като връзка с работническата класа. Дрекслер основава DAP, по-късно станала NSDAP.