numerology life path six name press vedic astrology horoscope online numerology love compatibility numbers free compatibility numerology test astrology numerology love compatibility chinese

 

Решението на Международния военен трибунал в Нюрнберг относно SA

 

 

 

"До чистката от 30 юни 1934 г. SA е изградена в голямата си част от хулигани и побойници, които участват в престъпленията от този период. Не личи обаче зверствата, извършени от тях, да са част от план за целенасочно предизвикване на агресивна война и следователно Трибуналът не може да третира тези действия като престъпления въз основа на хартата. След чистката статутът на SA е занижен до маловажна организация на храненици на нацисткия режим. Въпреки че в специфични случаи някои единици от SA са използвани за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, не може да се твърди, че щурмоваци са участвали в или занели за престъпленията. Поради тези причини Трибуналът не може да обяви SA за престъпна организация в смисъла на Член 9 от хартата."