site link site vedic astrology chinese astrological sign november numerology life path six numerology of libra astrology numerology love compatibility

 

Reiter-SA

 

 
Tекст: Marcus Wendel
 

Reiter-SA са планинските единици на SA, основани през 1933 г. Всяка една SA Reiter група се командва от групенрайтерфюрер (Gruppenreiterführer), който е подчинен на Reichsinspekteur на NSRK. Групенрайтерфюрерът получава подготовката си в SA-Gruppen-Reiterschule.

Създадени са поне 100 SA Reiter-щандартен, но точният им номер е неизвестен. Представителите на тази единица носят на петлиците си кръстосани копия (сребърни или позлатени).

Nationalsozialistische Reiterkorps (NSRK) е създаден през 1937 г. Ръководи се от Reichsinspekteur (райхсинспектор), подчинен на началника на SA. Основната цел на този корпус е да помогне на членовете на SA да преминат изпита, квалифициращ ги за планинските единици на армията и Waffen-SS.