chinese zodiac dragon compatibility with horse love calculator and astrology astrological sign chart compatibility free compatibility numerology test numerology compatibility india astrology and numerology in telugu numerology in telugu youtube horoscope matching for marriage only by name

 

Статистика на членската маса на NSDAP

Година Брой членове
1919 55
1921 3.000
1923 55.287
1928 96.918
1930 129.563
1933 849.000
1935 2.493.890
1937 2.793.890
1938 4.985.400
1939 5.339.567
1942 7.100.000
1943 7.600.000
1945 8.000.000 +
Източник: "The Penguin Historical Atlas of the Third Reich" на Ричард Овъри

Социална структура

членове на 14 септември 1930 г. новопостъпили 1930 - 30 януари 1933 г.
работници 34.000 (28,1%) 233.000 (33,5%)
чиновници 31.000 (25,6%) 148.000 (22,1%)
работещи в частния сектор
  • земеделие и лесовъдство
17.100 (14,1%) 90.000 (13,4%)
  • в индустрията и занаятчийството
11.000 (9,1%) 36.000 (8,4%)
  • в търговията
9.900 (8,2%) 49.000 (7,5%)
цивилни служители
  • учители
2.000 (1,7%) 11.000 (1,7%)
  • други
8.000 (6,6%) 36.000 (5,5%)
  • на чужда издръжка
4.400 (3,6%) 27.000 (4,9%)
121.000 670.000

възрастови групи през 1930 г.
18-20 0,4%
21-30 36,4%
31-40 31,4%
41-50 17,6%
51-60 9,7%
60- 4,5%