click the following article spy software pixel size for 8x10 read more just click for source click to see more

 

Културна камара на Райха

президент на камарата:
Йозеф Гьобелс (1933-1945)

 

текст Marcus Wendel

Reichskulturkammer е основана през 1933 г., за да застави всички форми на културна изява в Германия да стимулират "добрата" култура и да заклеймяват "лошата" (според реакционните виждания на нацисткото ръководство). Членуването в културната камара на Райха е задължително, а отказа може да доведе до лишаване от право на труд.

 
Орагнизационна структура:
 
Reichskammer der bildenden Künste (изящни изкуства)
Reichsfilmkammer (кино)
Reichsmusikkammer (музика)
Reichspressekammer (печат)
Reichsrundfunkkammer (радио)
Reichsschriftumskammer (литература)
Reichstheaterkammer (театър)