mobile tracker android app iphone facebook private profile spy cell phone monitoring devices spy link

 

Курт Вайс

Kurt Weiss
(1909-1946)

Дясната ръка на SS-Oberführer Оскар Дирлевангер.
 
Превод: Matrosov и Erich von Manstein
 

Курт Вайс е роден на 11 октомври 1909 г. Постъпва в NSDAP през 1931 г. с партиен билет 563 159 и в Allgemeine-SS под №129 822. Постъпва във Waffen-SS през 1933 г. Повишен е в SS-Untersturmführer на 16 февруари 1935 г. (служи в концлагера Заксенбург), в SS-Obersturmführer на 30 януари 1936 г. и в SS-Hauptsturmführer на 13 септември 1936 г. като командир на II/3.SS-T.Sta.Thuringen. На 1 март 1939 г. става командир на III./SS-Totenkopf-Standarte 11. По-късно тази част е погълната от SS дивизия "Райх" и Вайс става командир на 9. Kp/SS-Standarte 'Deutschland'. Награден е с Железен кръст ІІ-ва степен на 12 август 1941 г., с медал “Битка на Източния фронт” (т.нар. “Източен медал”) на 29 юли 1942 г. Ранен е в крака през септември 1941 г. Инструктор в 3-та SS танкова дивизия “Totenkopf” в Зенелагер. Изправен пред военен съд на 23 януари 1943 г. за непредумишлено убийство и удряне на войник за кражба. Посочен към частта на Дирлевангер на 1 юли, за да командва 1-ва рота. Награден с пехотна щурмова значка на 20 ноември 1943 г. и нашивка за близък бой. Награден с Железен кръст І-ва степен на 13 декември 1943 г., Черен медал за раняване през януари 1944 г. KVK 2-ра степен с мечове, NSDAP медали 8/10 години, Бронзова значка за борба срещу партизаните. Повишен в SS-Sturmbannführer на 1 август 1944 г. Награден със Златен германски кръст на 9 септември 1944 г. Повишен в SS-Obersturmbannführer през 1945 г. Става офицер по операциите на 36-та SS Grenadier Division "Dirlewanger" Британски военнопленник през май 1945 г. (в униформа на редник от сухопътните сили).

Прави опит за бягство на 5 март 1946 г. Докладван убит.