just click for source phone tracker for ios and android international spy museum facebook cara menggunakan mobile spy di android visit web page

 

Четиринадесетте точки на Уилсън

Формулирани са като основни принципи на програмата за мир, изложена от президента на Съединените американски щати Удро Уилсън в посланието му до Конгреса на САЩ от 8 януари 1918 г.

 

Наша програма е програмата за всеобщ мир. И тази програма, единствено възможна според нас, е следната:

 1. Открити мирни договори, открито обсъждани, след които няма да има никакви частни международни споразумения от какъвто и да било род, а дипломацията ще действа винаги открито и пред очите на всички.

 2. Абсолютна свобода на плаването по моретата извън териториални води както в мирно, така и във военно време, с изключение на случаите, когато моретата могат да бъдат напълно или частично закрити чрез международни действия в изпълнение на международни договорености.

 3. Отстраняване, доколкото е възможно, на всички икономически бариери и установяване на равни условия за търговия за всички нации, обявяващи се за мир и обединяващи се за неговото поддържане.

 4. Размяна на взаимни гаранции, че националните въоръжения ще бъдат съкратени до крайния предел, съвместим с вътрешната сигурност.

 5. Свободно, непредубедено и абсолютно безпристрастно уреждане на всички колониални претенции, основано на строго спазване на принципа, че при уреждането на всички подобни въпроси, отнасящи се досуверенитета, интересите на засегнатото население, трябва да имат еднаква тежест със справедливите претенции на правителството, чиито права трябва да бъдат установени.

 6. Евакуацията на цялата руска територия и такова уреждане на всички въпроси, засягащи Русия, което ще /й/ осигури най-доброто и най-свободно сътрудничество на другите нации в света, за да се даде /на Русия/ безпрепятствена и пълна възможност за независимо определяне на нейното собствено политическо развитие и национална политика и за да й се осигури искрен и сърдечен прием в обществото на свободните нации при начина на управление, който тя сама си избере; и, нещо повече от пример, всякакъв вид помощ, от която тя би имала нужда и самата тя би пожелала. Отношението на Русия към нейните нации-сестри през следващите месеци ще бъде пробният камък за тяхната добра воля, за тяхното разбиране на нейните нужди като различаващи се от техните собствени интереси и на ъяхната разумна и безкористна симпатия.

 7. Белгия, целият свят ще се съгласи, трябва да бъде евакуирана и възсатновена без каквито и да било опити да се ограничи суверенитетът, с който тя се ползва също като всички други свободни нации. Никое друго действие не би могло повече, отколкото това, да послужи за възстановяване на доверието на нациите към законите, които те самите са установили и определили като ръководство в своите взаимоотношения. Без този оздравителен акт цялата структура и законна сила на международното право биха били завинаги накърнени.

 8. Цялата френска територия трябва да бъде евакуирана, а завладените части - възвърнати, злото, причинено на Франция от Прусия през 1871 година, що се отнася до Елзас-Лотарингия, което безпокоеше световния мир почти петдесет години, трябва да бъде поправено, за да може отново мирът да бъде осигурен в интерес на всички.

 9. Трябва да се осъществи поправка на италианските граници по протежение на ясно различимите гранични линии на народностна принадлежност.

 10. На народите от Австро-Унгария, които ние бихме искали да видим със запазено и осигурено място сред нациите, трябва да бъде дадена най-пълната възможност за автономно развитие.

 11. Румъния, Сърбия и Черна гора трябва да бъдат евакуирани; окупираните територии - възвърнати; на Сърбия трябва да бъде даден свободен и сигурен достъп до море; взаимоотношенията между отделните балкански държави трябва да се определят чрез дружеско обсъждане по протежение на исторически установените гранични линии на народностна принадлежност; на отделните балкански държави трябва да бъдат дадени международни гаранции, за политическа и икономическа независимост и териториална цялост.

 12. На турските части от настоящата Отоманска империя трябва да бъде гарантиран сигурен суверенитет, но на другите народности, които сега са под турска власт, трябва да се гарантира абсолютна сигурност на съществуване и пълна възможност за автономно развитие; Дарданелите трябва да бъдат постоянно открити като свободен път за корабите и търговията на всички нации под международни гаранции.

 13. Трябва да бъде създадена независима полска държава, която да включи териториите с безспорно полско население, на която трябва да бъде гарантиран свободен и сигурен достъп до море и чиято политическа и икономическа независимост и териториална цялост трябва да бъдат гарантирани с международен договор.

 14. Трябва да бъде образувана всеобща асоциация на нациите въз основа на точно определени договорни клаузи, имащи за цел да дадат взаимни гаранции за политическа независимост и териториална цялост както на големите, така и на малките държави.